top of page

У випусках наукового збірника друкуються матеріали, присвячені розробці постнекласичної методології,  метафізики тотальності (тоталлогії), теорії і історії наукової методології, культурології, сучасних проблем філософії і науки, суспільного життя та нових технологій діяльності.

Як фахове видання України науковий збірник Totallogy затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2016 № 820.

   

Головні редактори – кандидат філософських наук Т.Д.Суходуб, доктор філософських наук С.В.Таранов.

Засновник та почесний головний редактор – доктор філософських наук В.В.Кізіма.

Члени редколегії: доктори     філософських наук   Bernhard Waldenfels, Wlodzimierz Lugowski, В.А.Рижко, І.С.Добронравова,  А.М.Єрмоленко, Ю.А.Іщенко, В.П.Загороднюк, М.М.Кисельов, В.С.Лукьянець, В.І.Онопрієнко, М.Ю.Савельєва.

bottom of page